Østlandsutstillingen 2019 – 40 årsjubileum

Jubileumskunstnere 2019 – Ø: Kjell Varvin, Egil Martin Kurdøl, Espen Gleditsch – M: Dag Skedsmo, Zdenka Rusova – N: Dag Skedsmo, Kari Anne Helleberg Bahri, Sidsel Westbø

Kunstnere | Kunstverk | Program | Juryen | ØU’s pris |  Konsept | MedieoppslagKatalog | Dokumentasjon

Østlandsutstillingen 2019 – 40 årsjubileum

ENDELIG – I 2019 feirer Østlandsutstillingen 40-årsjubileum for den første visningen av  landsdelsutstillingen på Østlandet.  Vi er stolte over å kunne presentere et variert utstillings- og arrangementsprogram for 2019.

I jubileumsåret vil vi vise utstillinger og gjennomføre mange arrangementer i alle syv Østlandsfylkene, i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold. Dessuten vil en publikasjon og et seminar på åpningsdagen bidra til teoriutvikling i tilknytting til Østlandsutstillingen.

Syv unike utstillinger vil vises på hvert sitt sted: i House of Foundation (Moss), Røgden Bruk (Finnskogutstillingen), Harpefoss Hotell (Harpefoss), Kongsberg Kunstforening (Kongsberg), Kunstforeningen Verdens Ende (Tjøme), Galleri Norske Grafikere (Oslo) og Bærum Kunsthall (Fornebu). Hver utstilling består av en juryert del og en kuratert del. I de juryerte utstillingene vil til sammen 80 kunstner delta med 117 verk. Dessuten vil syv jubileumskunstnere, én i hvert fylke, vise til sammen 55 verk på de samme visningsstedene. Disse er: Sidsel Westbø (House of Foundation), Dag Skedsmo (Finnskogutstillingen, Røgden Bruk), Egil Martin Kurdøl (Harpefoss Hotell), Kari Anne Helleberg Bahri (Kongsberg Kunstforening), Espen Gleditsch (Kunstforeningen Verdens Ende), Kjell Varvin (Norske Grafikere) og Zdenka Rusova (Bærum Kunsthall).


Dette er årets kunstnere:

Av disse er følgende kunstnere kuratert inn som jubileumskunstnere:
Sidsel Westbø (House of Foundation), Dag Skedsmo (Finnskogutstillingen, Røgden Bruk), Egil Martin Kurdøl (Harpefoss Hotell), Kari Anne Helleberg Bahri (Kongsberg Kunstforening), Espen Gleditsch (Kunstforeningen Verdens Ende), Kjell Varvin (Norske Grafikere) og Zdenka Rusova (Bærum Kunsthall). Disse syv kunstnerpresentasjonene er skrevet av Marte Jølbo.


Årets kunstverk

Folk & dyr – en podcast i fem deler av Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen
Dannys Hester.mp3


Program 2019

Turnéplan

02.03. 14.04. House of Foundation
08.03. – 24.03. Finnskogutstillingen
11.05. – 09.06. Harpefoss Hotell
01.06. 07.07. Kongsberg Kunstforening
08.06. – 14.07. Kunstforeningen Verdens ende
08.08. – 01.09. Norske Grafikere
17.10. – 10.11. Bærum Kunsthall

Arrangementsplan

Østlandsutstillingen 2019 (I) House of Foundation
28.02.2019 kl 10 Pressevisning
02.03.2019 kl. 11 Seminar i House og Foundation
02.03.2019 kl. 14 Åpning av Østlandsutstillingen 2019 i House og Foundation
02.03.2019 kl. 16 Fest i House og Foundation
Formidling for Voksenopplæring i uke 11-12. Workshop for unge.

Østlandsutstillingen 2019 (II) Røgden Bruk, Finnskogutstillingen
08.03.2019 kl. 18 Preview (inviterte gjester) med Finnskogutstillingen på Røgden Bruk
08.03.2019 kl. 19 Åpning med Finnskogutstillingen på Røgden Bruk
08.03.2019 kl. 2030 Konsert med Christian IV Consort med Finnskogutstillingen på Røgden Bruk
Få også med deg de andre utstillingene i nærmiljøet som arrangeres av Finnskogutstillingen i Galleri Tysken: Ting i skogen, Svullrya Gamle skole: fotoutstilling, Bedehuset: billedkunstutstilling, Eldrehuset: kunsthåndverksutstilling
Formidling for 8. klasse i utstillingen.

Østlandsutstillingen 2019 (III) Harpefoss Hotell
11.05.2019 kl. 14 Preview
11.05.2019 kl. 14 Åpning
11.05.2019 kl. 15 Artist talk: Egil Martin Kurdøl i samtale med Eivind Slettemeås om boken og kunstprosjektet Debris
11.05.2019 kl. 16 Performance med Monica Winther
11.05.2019 kl. 20 Konsert med Lady Hardanger
Formidlingsprosjekt med Sør-Frogn Ungdomsskole
24.-25.05.2019 Bastard Kunstbokmesse, Lillehammer

Østlandsutstillingen 2019 (IV) Kongsberg Kunstforening
01.06.2019 kl. 12 Preview
01.06.2019 kl. 13 Åpning med musikk av Erik Hjelle Løkling
111.06.2019 Barnehageworskhop med Synnøve Kjær
13.06.2019 Omvisning for Kongsberg Norsksenter
03.07.2019 kl. 14 Jazzmarkering av utstillingen ved Heidi Hesselberg Løken, kommunalsjef for kultur og velferd og Jazzmusiker Håvard Aufles, som spiller på Pianoskulptur i hagen
04.07.2019 kl. 14 Artist talk med Kari Anne Helleberg Bahri og Yola Tsolis (Buskerud Bildene Kunstnere)

Østlandsutstillingen 2019 (V) Kunstforening Verdens Ende
08.06.2019 kl. 12 Preview 
08.06.2019 kl. 13 Åpning ved hovedutvalgsleder for kultur, idrett og folkehelse Ellen Eriksen
Workshop med Marit Silsand og Tuva Synnevåg (invitasjon)
Åpningstider: torsdag til søndag 13-17

Østlandsutstillingen 2019 (VI) Galleri Norske Grafikere
08.08.2019 kl. 17 Preview
08.08.2019 kl.18 Åpning ved ambassødør Alfred Grannas, Deutsch Botschaft
13.08. og 14.08. og 15.08.2019 kl. 10.00 og 12.30 Grafikkverksted med Marianne Karlsen
29.08.2019 kl. 17 Artist talk med Kjell Varvin


 Juryen

Jubileumsmarkeringen er satt sammen ved juryering gjennom A) en norsk jury (6 utstillinger)  og B) en tysk-norsk jury (1 utstilling) samt C) gjennom kuratering (7 solopresentasjoner av jubileumskunstnere). Hovedprinsippet om fri innsendelsesrett og anonym juryering lå til grunn for de syv kollektivutstillingene, som også er de største utstillingene. I tråd med jubileumskonseptet ble det i tillegg kuratert en solopresentansjon av en regional kunster på samme sted som kollektivutstillingene. Siden en utstilling baserte seg på et samarbeid med kunstnerkolleger i Schleswig-Holstein, så ble denne utstillingen juryert av en tysk-norsk jury.

Fagfellevurdering gjennom juryarbeid er en garanti for faglig kvalitet og juryens sammensetning vil naturlig prege utstillingene.

721 norske og 32 tyske kunstnere søkte med tilsammen 1909 arbeider om deltagelse – 117 verk av 80 kunstnere og kunstnergrupper ble antatt gjenom flere juryeringer til de syv visningsstedene.

A) Den norske juryen ble i år, som alltid, satt sammen av tre kunstnervalgte representanter fra Østlandet, i tillegg til én ekstern representant og Østlandsutstillingens daglige ledelse. I år besto juryen av Tor-Magnus Lundeby (kunstner og juryleder), Josefine Lyche (kunstner), Lars-Andreas T. Kristiansen (kunstner), Anne Silje Kolseth (Østlandsutstillingen) og Marte Jølbo (kunstfaglig konsulent for jubileumsmarkeringene).

B) Juryen for grafikk utstillingen i galleri Norske Grafikere speiler samarbeidspartnerne: Imme Feldmann (BBK Sch-H), Karin Hilbers (BBK Sch-H), Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen), og Karin Augusta Nogva (Norske Grafikere)

Jury Planning Future 2019 – Grafikk
Fra høyre: Karin Hilbers, Imme Feldmann, Karin Augusta Novga, Martina Kaufmann

Juryen jobbet intensivt sammen i Kiel og ut ifra 118 norske og tyske søknader med tilsammen 172 verk ble det antatt 14 norske kunstnere med ett arbeid hver og 10 tyske kunstnere med tilsammen 12 arbeider.
Juryens uttalelse kan lese i sin helhet her

C) Kunstfaglig konslulent for jubileet, Marte Jølbo, har både vært engasjert for å utvikle konseptet sammen med Østlandsutstillingen, bidra til publikasjonen og velge ut de historiske stemmene i jubileumsmarkeringene.

Utvelgelsen av jubileumskunstnerne er basert på en nøye gjennomgang av alle katalogene fra 1979-2017 og innspill fra visningsinstitusjoner og Østlandsutstillingens styre. Marte Jølbo og Martina Kaufmann valgte ut jubileumskunstnerne utifra følgende parameter: deltagelse på Østlandsutstillingen og kunstnerens bidrag til regionale, nasjonale eller internasjonale utvikling av kunstfeltet siden slutten av 1970tallet. Kurateringen søkte å vise en bredde i kunstnerskap og  en balanse i kjønn, medier og generasjon samt presentasjon fra hvert tiår (1979-2019). 


Marte Danielsen Jølbo jobber frilans som kurator, skribent, redaktør og kunstformidler. Siden 2012 har hun drevet prosjektrommet og forlaget Another Space sammen med arkitekt Nicola Markhus, og hun er også medstifter av og redaktør for nettplattformen Contemporary Art Stavanger (CAS). Jølbo har skrevet og redigert en rekke kunstfaglige essays og publikasjoner. 


Konsept for Østlandsutstillingen 2018

Jubileet markeres i syv fylker med en samlokalisert kuraterte solopresentasjon og en juryert utstilling, samt en publikasjon og et mangfoldig utadrettet program.

Jubileet startes offisielt med åpning av den første utstillingen, seminar og fest i House of Foundation i 2. mars 2019. Den offisielle avslutningen av jubileet markeres med en finissage og artist talk 10. november 2019 i Bærum Kunsthall.

Syv ulike utstillinger skal vises i samarbeid med visningssteder i syv fylker: Bærum Kunsthall (Akershus), Kongsberg Kunstforening (Buskerud), Finnskogutstillingen på Røgden Bruk (Hedmark), Harpefoss Hotell (Oppland), Norske Grafikere (Oslo), Kunstforeningen Verdens Ende (Vestfold) og House of Foundation (Østfold). Alle steder er det planlagt spesielle eventer; fra formidlinger for skolebarn og mennesker under språkopplæring til formidling i fengsler, samtaler i biblioteker, workshop, artist talks, performance, boksamtaler, deltagelse i lokale  arrangementer med mer.

Jubileumskonsept
Jubileumskonseptet er utviklet i samarbeid mellom regionens kunstnere i Østlandsutstillingens styre, daglig ledelse av Østlandsutstillingen samt innspill fra kunstfaglig konsulent Marte Jølbo, visningsstedene og fylkenes representanter. Jølbo ble tidlig i prosessen engasjert som konsulent for utvikling av konseptet og utformingen av de historiske punktmarkeringene.

Punktutstillinger og juryerte utstillinger i hvert fylke
I hvert av de syv fylkene vil det presenteres én invitert jubileumskunster i tilknytning til den juryerte utstillingen med fri innsendelsesrett. Utstillingene på de syv stedene vil delvis overlappe hverandre og samtidig arrangeres de i veldig ulike type visningsrom; dette ligger til grunn for valget av syv individuelle markeringer fremfor én turnéutstilling i år.

På hvert visningssted blir det presentert en juryerte gruppeutstilling i tråd med Østlandsutstillingens fokus på fri innsendelsesrett og anonym juryering.

Jubileets historiske perspektiv markeres med syv små, kuraterte solopunktutstillinger i hvert fylke med en anerkjent kunstner med tilknytning til samme fylke. Denne arkivdelen belyser en bred vifte av kunstnere som har deltatt på Østlandsutstillingen opp gjennom årene. Den viser kunstnerskap som har markert seg både regionalt så vel som nasjonalt og internasjonalt, eller som viser potensial for dette.

Zdenka Rusova er valgt som jubileumskunstner for Akershus, Kari Anne Helleberg Bahri for Buskerud, Dag Skedmo for Hedmark, Egil Martin Kurdøl for Oppland, Kjell Varvin for Oslo, Espen Gleditsch for Vestfold  og Sidsel Westbø for Østfold.

Utvelgelsen av jubileumskunstnerne er basert på en nøye gjennomgang av alle katalogene fra 1979-2017 og innspill fra visningsinstitusjoner og Østlandsutstillingens styre. Marte Jølbo og Martina Kaufmann valgte ut jubileumskunstnerne og det har blitt lagt vekt på å finne en balanse i kjønn, medier og generasjon.

Romlige forhold mellom solo- og gruppeutstillingene vil tilpasses hvert enkelt visningssted og løses i dialog med de involverte partene. De tyske grafikerne deltar på lik linje med norske kunstnere i utstillingen i galleri Norske Grafikere .

Jubileumspublikasjonen kontekstualiserer Østlandsutstillingen i et historisk og et samtidig perspektiv, samt gir rom for kunstnernes egne stemmer. Den historiske delen analysere kunstpolitiske aspekter ved Østlandsutstillingen og kunstnerstyring (Dag Solhjell). Her blir også de inviterte jubileumskunstnerne presentert (Marte Jølbo). I teksten ”Mellom periferien og verden, spesialisering og bredde” analyserer Jølbo Østlandsutstillingen som en del av kunstfeltet, og undersøker hvilket potensiale det finnes for utviklingen av fremtidens Østlandsutstilling. Den største delen av publikasjonen er viet til de deltagende, nålevende kunstnerne som våre utstillinger viser frem i år.


Medieoppslag

Presseoppslag

Kunst Pluss 2019 1

Moss avis 02.03.2019

Moss Avis 2019 03 03

Laagendalsposten 2019 05 29

Pressemeldinger
Hele Jubileet
Østlandsutstillingen 2019 (I) House of Foundation
Østlandsutstillingen 2019 (II) Røgden Bruk, Finnskogutstillingen
Østlandsutstillingen 2019 (III) Harpefoss Hotell
Østlandsutstillingen 2019 (IV) Kongsberg Kunstforening
Østlandsutstillingen 2019 (V) Kunstforening Verdens Ende


Katalog

Her kan du laste ned Web-katalogen 2019.

Dag Solhjell har skrevet «Østlandsutstillingen 40 år 1079-2019 – et essay om kunstnerstyring». Marte Jølbo har skrevet presentasjonene av jubileumskunstnerne og teksten «Mellom periferien og verden, spesialisering og bredde».


Dokumentasjon av utstillingene 2019


Her vises det bilder fra årets visningssteder: Dokumentasjon av hele utstillingen, fra åpningen, fra formidlingen, fra monteringen og på slutten finner du utlysningsdokumentene som lå til grunnen for årets utstilling.

Dokumentasjon av alle 7 utstillinger

House of Foundation 


Røgden Bruk med Finnskogutstillingen
Harpefoss Hotell

Formidling
House of Foundation – Moss Voksenopplæring

House of Foundation Workshop for barn

House og Foundation Workshop for Voksenopplæringen

Røgden Bruk Åpning

Røgden Bruk Formidling

Harpefoss Hotell Åpning

Harpefoss Hotell Artist talk med Egil Martin Kurdøl om prosjektet og boken Debris

Harpefoss Hotell Performance Monica Winther

Utlysning Østlandsutstillingen 2019