Juryen 2020 – Lars-Andreas T. Kristiansen

Jurymedlem Lars-Andreas Tovey Kristiansen er billedkunstner. Han arbeider med ulike uttrykk fra installasjon og skulptur til grafikk og fotografi og har stilt ut i både ut- og innland. Og hva ser Lars-Andreas frem til ved å sitte i juryen for Østlandsutstillingen 2020?

Jeg gleder meg til å gå igjennom det visuelle søknadsmaterialet for å se hva salgs kunstverk det søkes med i år. Man får mange inntrykk på kort tid, som kan være krevende å forholde seg til, men også veldig spennende og givende. Det blir alltid interessante diskusjoner i juryen og mange avveininger man må gjøre i forhold til utvelgelse. 
Østlandsutstillingen som utstillingsformat er viktig fordi det tilbyr et alternativ til kuraterte utstillinger og andre galleri-utstillinger og gir mange en demokratisk mulighet for å få vist sine verk for et stort publikum. 
Jeg håper mange av Østlandets kunstnere velger å søke, både godt etablerte og nye!

SØK NÅ! FRIST 1.FEBRUAR