Pressemelding: … å se med egne øyne – tankenes frihet

Her kan du laste ned pressemeldingen for prosjektet  – … å se med egne øyne – tankenes frihet

Utdrag:

I forbindelse med årets reformasjonsmarkeringer inviterte Østlandsutstillingen med partnere billedkunstnere fra Østlandet i Norge, fra Sønderjylland i Danmark og fra Schleswig-Holstein i Tyskland til å delta i prosjektet «… å se med egne øyne …» – Tankenes frihet. 45 kunstnere, som jobber med spørsmålet om hva som knytter samtidskunst og religion/spiritualitet sammen i våre dager, ble valgt ut til hovedutstillingen i Kiel i mars 2017.

Her i Norge vises det kunstverk av 16 kunstnere i fire utvalgte kirkerom: Domkirken i Oslo, Bragernes kirke i Drammen, Sarpsborg kirke og Bøler kirke i Oslo.

Utstillingens tittel, « … å se med egne øyne», er hentet fra sitatet «Det er bedre å se med egne øyne, enn med andres.» av Martin Luther. Denne innstillingen har hatt en enorm innvirkning på samfunnet. ”Å se med egne øyne” kan tolkes som ”å lese med egne øyne” – jmf Luthers og andre reformatorers oversettelse av bibelen fra latin til nasjonale språk-, ”å tenke selv” – jmf. økt fokus på utdanning for alle (i Norge fra 1736)-, ”å formulere egne tanker” – jmf mulighet for utvikling av ytringsfrihet- og ikke minst i religiøs betydning: ”å oppnå frelse gjennom egen tro”, i direkte kontakt med Gud og ikke gjennom avlat. I kjølvannet av reformasjonen fulgte óg en forskyvning av maktbalansen mellom borger, stat, fyrst/ konge og kirke og slik en økonomisk omstrukturering.

Utstillingene « … å se med egne øyne» tar utgangspunkt i en visuell refleksjon over spiritualitet, Luther og reformasjonens betydning for billedkunst. Hva knytter kunst og religion sammen
i dag? Kan en metamorf metallskulptur eller en fotballsparkende Jesus-figur invitere til refleksjon? Eller hjelpe betrakteren inn i en kontemplativ tilstand? Kunstverkene som vises i kirkerommene kan kanskje være med på å utfordre gjenkjennelsen av motiver og religiøse ritualer.

Prosjektet er utviklet på initiativ av billedkunstnerforeningen BBK Schleswig-Holstein. I Norge har Østlandsutstillingen samarbeidet med Oslo Domkirkeakademi og KULT – Senter for kunst kultur og kirke for å realisere prosjektet i Oslo Domkirke, samt med prester og proster i kirkene i Drammen, Sarpsborg og Bøler.

Vi ønsker hjertelig velkommen til 4 utstillingsåpninger

6. Juni kl 14 i Oslo Domkirke, Oslo
Åpning ved Hilde Barstad (Direktør Kulturetaten Oslo) etterfølges av kunstnersamtaler med Elisabeth Thorsen (Ledende domkirkeprest)8

8. Juni kl 1830 i Bragernes kirke, Drammen

Åpning ved fylkesordfører Roger Ryberg og Bragernes kirkes Jentekor. Møt deltagende tyske, danske og norske kunstnere i utstillingen.

14. Juni kl 2030 i Sarpsborg kirke, Sarpsborg
Åpning ved Andreas Lervik, Leder for Nærings og kulturkomiteen. Konsert med Sarpsborg Kammerkor og Gunnar Erikson. Møt deltakende tyske og norske kunstnere i utstillingen etter konserten.

18. juni kl 11 i Bøler kirke, Oslo
Åpning ved Sokneprest Dag Auli og omvisning i utstillingen med Grete Refsum og fire norske kunstnere.

Følg med på www.ostlandsutstillingen.no for detaljert utstillingsprogram.

Prosjektet er finansiert av fylkene i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold samt Østlandssamarbeidet og Sarpsborg kommune. I Oslo har Østlandsutstillingen samarbeidet med Oslo Domkirkeakademi
og KULT – Senter for kunst kultur og kirke for å realisere prosjektet i Oslo Domkirke.

Arrangør: Østlandsutstillingen