Pressemelding åpning Østlandsutstillingen 2010

 

 


PRESSEMELDING

Sted/dato: Fredrikstad 1. mars 2010

 

Åpning av den 31. Østlandsutstillingen på Østfold Kunstnersenter

Lørdag 6. mars kl. 15

PRESSEVISNING: torsdag 4. mars kl.11 på Østfold kunstnersenter

 

Østlandsutstillingen er en årlig mønstring som skal presentere aktuell samtidskunst fra de 7 Østlandsfylkene på ulike steder i regionen. Den 31. Østlandsutstillingen åpner nå i Fredrikstad og skal i mai vises på Oppland, Peder Balke Senter, Østre Toten.

 

Østlandsutstillingen har i løpet av de siste årene gjennomgått en omorganiseringsprosess, der både den administrative, økonomiske og kunstfaglige strukturen er integrert i en helhetlig dynamisk utvikling. Vi er nå berett til å møte en positiv forventningspress fra så vel bevilgende myndighet, våre samarbeidspartnere i inn- og utlandet og fra enkeltkunstnere i østlandsområdet gjennom en styrket og fornyet ØU. Med den bakgrunn har juryen i år jobbet ut i fra en utvidet visjon om ØU: årets utgave av ØU ønskes løftet opp over en utstilling bestående av gode, men isolerte enkeltverk. Juryen ønsket å skape en helhetlig og godt fungerende utstilling.

Årets utstilling er spisset: både i antall deltagende kunstnere og i fokus på helhetlig utstillingspresentasjon Det var 325 kunstnere som sendte inn 850 arbeider til 1. juryering i år; av disse ble det til slutt valgt ut 36 arbeider av 28 kunstnere. I forhold til tideligere år er antall verk drastisk redusert og juryen har dessuten søkt å forsterke noen tendenser de har sett i det innsendte materialet: Markering, Revir og Ekskludering. Spissingen søker å understreke den nye profileringen av Østlandsutstillingen, der en mer helhetlig presentasjon av utstillingen og et tydelig budskap for hver utstiling er et mål.

Jury har i år bestått av: Helene Torp (audio-visuell og juryleder), Odd Skullerud (to-dimensjonal), Jan Erik Bech (tre-dimensjonal), Martina Kaufmann (utstilingsleder Østlandsutstillingen).

Katalog

Kunsthistoriker og gallerist Maria Veim har laget en nettkatalog til utstillingen og den vil lanseres på pressevisningen torsdag 4. mars.

Pressebilder

Flere pressebilder vil være tilgjengelig på pressevisningen torsdag 4. mars kl. 11 på Østfold Kunstnersenter.

Bakgrunn

Landsdelsutstillinger er årlige kunstnerjuryerte kollektivutstillinger med fri innsendelsesrett i de ulike landsdelene: på Vestlandet, i Trønderlag, i Nord-Norge og på Sørlandet.

Østlandsutstillingens arrangør er kunstnerorganisasjonene i de ulike fylkene (BBK, BKH, BKO, BOA, VBK og ØBK). 

Østlandsutstillingen har fri innsendelse, hver kunstner har anledning til å levere inntil 3 arbeider.

Det er anledning til å sende inn i følgende 3 kategorier: Todimensjonale, Tredimensjonale og Audiovisuelle verk.

Kontakt

Østlandsutstillingens utstillingsleder: Martina Kaufmann, tel.: 412 87 947, kontakt@ostlandsutstillingen.no

Østfold Kunstnersenter kunstformidling: Putte Helene Dal, tel.: 69 31 09 95, kunstnerisk-oks@c2i.net

 

Åpningstider galleri: ons – søn 12 – 17.

Åpningstider Kafé NYT: ons – fre 11 – 17 (fre til 23), lør – søn 12 – 17. Mandag og tirsdag stengt.

 

Velkommen!

Martina Kaufmann

Utstillingsleder Østlandsutstillingen

http://www.ostlandsutstillingen.no/

Legg igjen en kommentar