Pressemelding Kunstbanken Hamar

Østlandsutstillingen 2014
Kunstbanken Hedmark Kunstsenter 22. mars – 11. mai
Lørdag 22. mars har Kunstbanken gleden av å ønske velkommen til den første åpningen av Østlandsutstillingen. Et mangfold av uttrykk og innholdsmessig stort spenn venter den besøkende i Hamar. Det deles ut to priser på åpningen; én for det mest markante verk på hele utstillingen og én for det beste tredimensjonale verk.
Østlandsutstillingen er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst i de syv Østlandsfylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold.
Juryen til den 35. Østlandsutstillingen har bestått av Astri Tonoian (kunstner og juryleder), Morten Nyhus (kunstner), Ellen Karlowicz (kunstner), Mattias Härenstam (kunstner), Aase-Marie Brun (Kunstbanken Hedmark) og Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen). I første juryrunde vurderte juryen i overkant av 900 arbeider av 327 kunstnere. Etter andre juryering ble det antatt 61 arbeider av 52 kunstnere. Listen over utstillerne er inkludert som vedlegg.

Spesielt for årets utstilling
I utlysningen til årets utstilling ble det oppfordret til større deltagelse fra kunstnere som arbeider tredimensjonal. Juryen ble utvidet innen feltet, og det ble opprettet en egen pris for det beste tredimensjonale arbeide. Det har resultert i nesten en fordobling av søknader på det tredimensjonale feltet i år, og dette setter også preg på utstillingen.

Kunstbankens romslige lokaler gir en mulighet til å presentere flere kunstnere enn i de forutgående årene, og til å vise et stort spenn av uttrykk og arbeider i svært ulik format. Utstillingen vises i sin helhet på første visningssted, Kunstbanken, og går videre til Buskerud Kunstsenter og Østfold Kunstnersenter.
Østlandsutstillingen 2014 består også av et stedsspesifikt verk i Siloen på Papirbredden i Drammen, og en performance som knytter an til litteraturfestivalen i Fredrikstad.

Før åpningen 22. mars inviteres det til seminar. Fire foredragsholdere med bred erfaring fra kunstprosjekter i inn og utlandet vil gi oss innsikt i tema ”reise”: Ole Lislerud, Roswitha Steinkopf, Fernanda Branco, Christine Istad og Lisa Pacini.

Det er utarbeidet et spesielt formidlingsopplegg for 8. og 9. trinn i Stange kommune. Det lages katalog til utstillingen.

Kunstnere er involvert i alle faser av Østlandsutstillingen; fra innsending av verk, juryering, montering, formidling og som debattanter.

Østlandssamarbeidet via fylkeskommunene i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold gir finansiell støtte til gjennomføring av utstillingen.

Pressevisning
Pressebilder og katalog vil være tilgjengelig på pressevisningen torsdag 20.03. kl. 12 på Kunstbanken eller etter avtale. Navn på årets prisvinner vil bli offentliggjort eksklusivt for pressen på pressevisningen.
For mer info, se www.ostlandsutstillingen.no og www.kunstbanken.no
Du kan også gjerne ta kontakt med
Martina Kaufmann på 970 64 68 2 / kontakt@ostlandsutsitllingen.no eller
Ingrid Blekastad 62542260 / ingrid.blekastad@kunstbanken.no.

Velkommen til Østlandsutstillingen 2014!