Preview Østlandsutstillingen 2018 på Vestfossen

Over 20 av de deltagende kunstner (med gjester) kom til preview på Vestfossen Kunstlaboratorium. Kunstnerne persenterte sine verk i samtale med daglig leder Martina Kaufmann. Det var også litt tid til å pleie og utvide netteverket før selve åpningen. Buskerud Fylkeskommune og leder av hovedutvalget for kultur, Gerd Johnsen, deltok på presentasjonsrunden. Foto: Verena Scholz.

Peder K Bugge
Marit Silsand
Hedvig Lien Rytter
Berit Myrvold