Program for seminar 2. mars kl 11-14

Velkommen til seminar lørdag 2. mars kl 11.