Seminar Kunst + Ansvar – sammendrag MÅ LEGGES P ÅSIDEN

De fem foredragsholderne legger suksessivt ut sine sammendrag / foredrag på Østlandsutstillignens hjemmeside. I dag starter vi med foredrag fra Dag Wiersholm og Esther Marie Bjørneboe samt sammendraget fra ELin Kiràly. Disse teksten lå til grunn for debatten på slutten av seminaret1 juni i Lillehammer.

Dag Wiersholm
Seminar innlegg Dag Wiersholm Kunst og ansvar

Esther Marie Bjørneboe Seminar innlegg E M Bjørnebo EN RETTSTEGNERS ANSVAR OM HENSYN TIL OFFENTLIGHET OG TILTALTE

Elin Kiràly
Seminar innlegg Elin Kiraly sammendrag

Roghieh Asgari Torvund

Seminar synopsis Roghieh Asgari Torvund