Seminar: Modernistiske vendinger

Axel Ekwall, Big Sur, 2020
Axel Ekwall, Big Sur, 2020 (serie)

Østlandsutstillingen inviterer til seminaret «Modernistiske vendinger»
Fredag 23.oktober kl 10:15 – 13:30. Østfold kunstsenter, Fredrikstad.

Innlegg av Karianne Helen Sand (kunsthistoriker og daglig leder Norske Tekstilkunstnere) og Halvor Haugen (skribent og kunstner, tidligere redaktør for UKS-forum og Billedkunst) Vi tar for oss noen aktuelle tendenser i samtidskunsten og diskuterer dem med utgangspunkt i årets utstilling. Begrep som «New Materiality» og «den estetiske vending» gjenspeiler et kunstuttrykk og en teori som vender seg mot det håndverksmessige, materialet og det kroppslig erfarte. Denne tendensen i samtidskunsten kan settes opp mot konseptualisme og den tekstlige eller «semiotiske vending» i en teoretisering av kunsten. I sin anmeldelse beskriver en av kritikerne årets utstilling som «lite intellektuell» og i større grad «mer taktil» og rettet mot «tilskuerens følelser». Men hva innebærer egentlig en slik dualistisk forståelse av kunstfeltet? Er dette en typisk modernistisk forståelse der det er på tide å undersøke andre forståelsesformer?Etter innleggene oppfordres deltakerne på seminaret til felles samtale og diskusjon.Maks 20 deltakere for å opprettholde nødvendige smittehensyn.

Bindende påmelding til kontakt@ostlandsutstillingen.no
Påmelding 100 NOK.