Takk for innsatsen, Anne Silje!

Anne Silje Kolseth har jobbet for Østandsutstillingen siden 2017. Hun har vært prosjektleder og hatt mye av ansvaret i forbindelse med fjorårets markering av Østlandustillingen 40 år. Tidligere daglig leder Martina Kaufmann beskriver Anne Siljes innsats med å vise til hennes nøyaktighet i forbindelse med blant annet katalogarbeid og som kreativ i problemløsninger knyttet til både store og små prosjekter. Anne Silje sluttet formelt ved nyttår, men har i tiden etter tatt på seg noen mindre oppdrag. Hun har nå bosatt seg i Lofoten, nærmere bestemt i Leknes der hun jobber med undervisning og som skribent for ulike kunsttidskrifter. Lykke til på veien videre, Anne Silje!

Bildet er tatt på Østlandsutstillingens åpning på Vestfossen Kunslaboratorium i 2018.