Takk Martina!

Østlandsutstillingens styre vil gjerne takke Martina Kaufmann for den kjempeinnsatsen hun har gjort for oss. Siden 2010 har hun vært daglig leder for Østlandsutstillingen og drevet utstillingen på en profesjonell og meget tilfredsstillende måte. Med iver og engasjement har Martina klart å styrke Østlandsutstillingen sin posisjon på Østlandet.
Martina går til nye utfordringer i faget fysioterapi og hun sier hun gleder seg til å følge med videre på Østlandsutstillingens utvikling som besøkende. Vi ønsker Martina lykke til videre i nye arbeidsforhold og med nye utfordinger.
Styret i Østlandsutstillingen