Velkommen til åpning!

Velkommen til Østlandsutstillingens digitale åpningspakke! På grunn av koronarestriksjoner i Asker blir det ingen fysisk åpning. Her kan du se åpningsarrangementet som ble sendt på Facebook på åpningsdagen, du får et glimt av utstillingen og et intervju med daglig leder om bakgrunnen for utstillingen. Katalogen kan også lastes ned her på hjemmesiden vår under fanen «Utstillingen».

Åpningsarrangementet
Velkomsttale ved Ruth Hege Halstensen, direktør Trafo Kunsthall
Offisiell åpningstale ved Lene Conradi, ordfører Asker kommune
Juryens tale ved Nils Ohlsen, direktør Lillehammer Kunstmuseum
Østlandsutstillingens tale ved styreleder Marit Silsand
Varighet: 20 minutter

Utstillingen på Trafo Kunsthall
Her får du et lite innblikk i rommene på Trafo Kunsthall og galleri Dikemark
Kamera: Jens Hamran/Trafo Kunsthall
Varighet: 5 minutter (uten lyd)

Bakgrunn for utstillingen
Østlandsutstillingen besøkte Digital Kulturfrokost på Asker Kulturhus 13.april. Kulturfrokosten inviterer kulturaktører i kommunen til å prate om alt som skjer på kulturfronten i Asker. Daglig leder for Østlandsutstillingen forteller om utstillingen og dens bakgrunn.
Film: Asker Kulturhus
Intervjuer: Elise Hatlø
Varighet: 12 minutter