Velkommen til åpningen av Østlandsutstillingen 2019 (II) på Røgden Bruk

I samarbeid med Finnskogutstillingen åpner vi Østlandsutstillingen 2019 (II) på Røgden Bruk fredag 8 mars kl. 1900.

Deltagende kunstnere er: Hege Liseth, Bjørn Erik Haugen, Laila Kongevold, Gunnveig Nerol, Atle Nielsen, Nina Katrine Risåsen, Marianne Wiig Storaas, Lillian Tørlen og Dag Skedsmo (jubileumskunstner).

InvitasjonØU2019FINNSKOGEN
Plakat Finnskogutstillingen