Velkommen til jubileumsåret: Østlandsutstillingen 40 år

Velkommen til jubileumsåret: Østlandsutstillingen 40 år

Collage av arbeider som vises under Østlandsutstillingens jubileum 2019

Østlandsutstillingen har sitt nedslagsfelt i de syv østlandsfylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold. Syv større utstillingsprosjekter, én i hvert fylke, vil markere jubileet.

Østlandsutstillingen kan oppleves her i 2019:

02.03.14.04.           House of Foundation

08.03. – 24.03.           Finnskogutstillingen

11.05. – 09.06.            Harpefoss Hotell

01.06.07.07.            Kongsberg Kunstforening

08.06. – 14.07.           Kunstforeningen Verdens ende

08.08. 01.09.            Norske Grafikere

17.10. – 10.11.            Bærum Kunsthall