Velkommen til Østlandsutstillingen 2019s første jubileumsåpning i House of Foundation

Velkommen til Østlandsutstillingens første jubileumsåpning i House of Foundation

PROGRAM FOR DAGEN
SEMINAR kl. 11 (1045 registrering og kaffe/te)

  • Kunsthistoriker Marte Jølbo i samtale med Sidsel Westbø (jubileumskunstner, Østfold) og Anna Weilhartner (kunstner)
  • Dag Solhjell: “Har kunstnerstyring noen fremtid i kunstpolitikken og på kunstfeltet?”
  • Pause med suppe (NB! påmelding innen torsdag 28.02. til kontakt@ostlandsutstillingen.no)
  • House of Foundation presentasjon
  • Roddy Bell: “There´s A Place For Us” !!
  • Marisa Ferreira: «Primary Structures: A place beyond failure»
  • Finnskogutstillingen: «Kunst midt i skogen»

ÅPNING kl. 14

Taler ved HoF, Kristin Romberg (styreleder ØU), Tor-Magnus Lundeby (juryleder ØU 2019) og åpning ved Andreas Lervik (leder av Næring og kulturkomiteen, Østfold fylkeskommune)

FEST kl. 16

Invitasjon HoF ØU2019 (I)