Vellykket dialogmøte: Kunstnernes rolle og vilkår i samfunnet

[fbshare type=»button» width=»100″] Vellyket Dialogmøte – over 50 deltagere og mange gode diskusjoner

Dialogmote Paneldeltakere
Dialogmote Paneldeltakere

Østlandsutstillingen og Vestfold Bildende Kunstnere inviterte på torsdag (13.10.) til dialogmøte Kunstnernes rolle og vilkår i samfunnet i samarbeid med Vestfold Kunstsenter. Rekordmange påmeldte møtte frem i Vestfold Kunstsenter for å se på performancen av Anne Cecilie Lie, Column, og introduksjonen av daglig leder Kristin Røed i kunstsenteret. Grunnet det store antallet påmeldte måtte resten av arrangementet flyttes og sammen toget vi opp til fylkestingsalen i fylkeshuset.

Hilde Tørdal, styreleder i Norske Billedkunstnere, innledet med å ta utgangspunkt i kunstnerpolitikken og analyserte kunstnernes og kunstinstitusjonenes roller i denne sammenheng. Dorthe Herup, fortalte i sitt innlegg om tekstilkunstens stilling i mellom kunst og kunsthåndverk og hun tok utgangspunkt i sitt virke som heltids og deltidskunster samt at hun linket Vestfold opp mot utlandet.

Karl-Fredrik Tangen fra Høyskolen Kristiania drøftet hvordan sosiale mekanismer påvirker kunstens form og mottagelse. Han gikk inn i hvordan finansieringsform, kunstnerisk status, og kunstneres sosiale bakgrunn påvirker kunstuttrykket.

I panelet diskuterte disse tre foredragsholdere med politikere fra hovedutvalget og utvalget for Kultur, Idrett og Folkehelse i Vestfold Fylkeskommune og i Tønsberg kommune. Kathrine Kleveland (SP),Trude Viola Antonsen (AP) og Terje Olsen (MDG) innledet debatten med å svare på spørsmålet om hvordan samfunnet kan bruke kunstnernes kompetanse. Her ble det mange spørsmål fra salen både angående kunstnerens rolle innenfor skolevesenet generelt og innenfor DKS og i sammenheng med offentlige utsmykkinger med mer. Vi kom ikke frem til et fasit svar i diskursen, men de fleste var enig i at fokuset fremover bør være å styrke dirkete kunstnerisk inntekt (salg, vederlag, etc) og kunstnerisk tilknyttet inntekt (formidling, teknikker, kulturarbeidet etc) er viktigere å styrke enn kunstnernes mulighet til å leve av ikke kunstnerisk inntekt (for eksempel i helsesektoren, i restaurantbransjen). Det ble også spilt inn ulike forslag om hvordan man kan samarbeide med næringslivet; og likevel ble spørsmålet hengende i luften om kunstneren på sett og vis tilpasser seg for mye i en slik prosess eller om hun/han klarer å beholde sin integritet til tross for private og offentlige stipender, oppkjøp fra en økonomisk elite som forstår seg mer på det pekuniære enn det kunstneriske eller om de bevist tar rollen som kulturentreprenør.

Dialogmøtet var et fint eksempel for et godt samarbeid mellom mange institusjoner og partnere i kunstfeltet. Engasjement fra de frammøtte og fra de inviterte gjør at vi allerede nå gleder oss til å arrangere flere slike dialogmøter, der man kan lære av og lytte på hverandre.

 

Foto: Verna Scholz

Her kan du se hele paneldebatten