Jury Østlandsutstillingen 2019

idKategoriVerk 1Verk 2Verk 3Statement
16543 verk
2-dimensjonalt (unntatt grafiske arbeider)
Grafisk arbeide
Grafisk arbeide
Verk 1 - Last opp bildeVerk 2 - Last opp bildeVerk 3 - Last opp bilde

Som grafiker er det gjerne diverse teknikker jeg utrykker meg gjennom. Konsekvenser av forurensing forårsaket av menneskelig aktiviteter, spredning av giftige stoffer i luft, vann og jord, skadelig effekt på menneskers helse, dyr og planter er nøkkelord for dette prosjektet. Jeg utforsker tema og fokuserer på detaljer. Surrealistisk blanding av metaforiske elementer og referanser ligger i grunn for kunstverkene mine som unndrar seg automatisert forståelse. Budskap og idéer i bildene mine handler om hvor ugjenkallelig kan bli kunstig ballanseendringer i naturen. Bare liten endring i naturen kan ha globale ringvirkninger i økosystem. Derfor bevaring av balansen er veldig viktig.

7221 verk
3-dimensjonalt

Verk 1 - Last opp bilde

OVERGREPSOFFER I PAVEKIRKA SOM BER EI BØNN
De siste ti årene har det kommet mange sjokkerende nyheter
fra innsiden av pavekirken. Det store omfanget og den systematiske fortielsen
har sjokkert.

9742 verk
Performance
3-dimensjonalt

pwoeh<sknjøxmfk <åpesklhmm æøzsk

idKategoriVerk 1Verk 2Verk 3Statement