Jury Østlandsutstillingen 2023

 Oppførings ID Ønsker å søke på produksjonsstøtte fra Lier kommune Navn/NameKategori Verk 1 Verk 2 Verk 3
2696Hanne Grieg Hermansen3 verk/3 artworks
2-dimensjonalt
2-dimensjonalt
2-dimensjonalt
Verk 1 – Last opp bilde / Artwork 1 – Upload imageVerk 2 – Last opp bilde / Artwork 2 – Upload imageVerk 3 – Last opp bilde / Artwork 3 – Upload image
2621Sofie Brønner3 verk/3 artworks
3-dimensjonalt
3-dimensjonalt
3-dimensjonalt
Verk 1 – Last opp bilde / Artwork 1 – Upload imageVerk 2 – Last opp bilde / Artwork 2 – Upload imageVerk 3 – Last opp bilde / Artwork 3 – Upload image
2580
  • Ønsker å søke på produksjonsstipend fra Lier kommune
One Austeja Maldonyte2 verk/2 artworks
3-dimensjonalt
3-dimensjonalt
Verk 1 – Last opp bilde / Artwork 1 – Upload imageVerk 2 – Last opp bilde / Artwork 2 – Upload image
2574Qi Tan1 verk/1 artwork
Audiovisuelt

Verk 1 – Last opp bilde / Artwork 1 – Upload image
2567erle saxegaard2 verk/2 artworks
3-dimensjonalt
3-dimensjonalt
Verk 1 – Last opp bilde / Artwork 1 – Upload imageVerk 2 – Last opp bilde / Artwork 2 – Upload image
2546
  • Ønsker å søke på produksjonsstipend fra Lier kommune
Jonas Greni3 verk/3 artworks
2-dimensjonalt
2-dimensjonalt
2-dimensjonalt
Verk 1 – Last opp bilde / Artwork 1 – Upload imageVerk 2 – Last opp bilde / Artwork 2 – Upload imageVerk 3 – Last opp bilde / Artwork 3 – Upload image
2532Stein Are Kjærås Dahl3 verk/3 artworks
3-dimensjonalt
3-dimensjonalt
3-dimensjonalt
Verk 1 – Last opp bilde / Artwork 1 – Upload imageVerk 2 – Last opp bilde / Artwork 2 – Upload imageVerk 3 – Last opp bilde / Artwork 3 – Upload image
2521Sofia Eliasson3 verk/3 artworks
3-dimensjonalt
3-dimensjonalt
3-dimensjonalt
Verk 1 – Last opp bilde / Artwork 1 – Upload imageVerk 2 – Last opp bilde / Artwork 2 – Upload imageVerk 3 – Last opp bilde / Artwork 3 – Upload image
2512Line Solberg Dolmen3 verk/3 artworks
3-dimensjonalt
3-dimensjonalt
3-dimensjonalt
Verk 1 – Last opp bilde / Artwork 1 – Upload imageVerk 2 – Last opp bilde / Artwork 2 – Upload imageVerk 3 – Last opp bilde / Artwork 3 – Upload image
2488Carsten Aniksdal3 verk/3 artworks
Audiovisuelt
Audiovisuelt
2-dimensjonalt
Verk 1 – Last opp bilde / Artwork 1 – Upload imageVerk 2 – Last opp bilde / Artwork 2 – Upload imageVerk 3 – Last opp bilde / Artwork 3 – Upload image
 Oppførings ID Ønsker å søke på produksjonsstøtte fra Lier kommune Navn/NameKategori Verk 1 Verk 2 Verk 3